Seven Soul Motion
Image default
MKB

Dit zijn de momenten dat je valbeveiliging moet keuren

Valbeveiliging keuren is verplicht. Er zijn drie momenten wanneer je valbeveiliging moet laten keuren. De reden hierachter is de veiligheid van medewerkers. Maar ook het voorkomen wat boetes. Want de inspectie SZW handhaaft op de naleving van de keuringen van arbeidsmiddelen. En valbeveiliging, valt net als elektrisch gereedschap onder arbeidsmiddelen.

Wat staat er in de wet over valbeveiliging keuren?

In de wet (Arbeidsomstandighedenbesluit) staat zwart op wit dat keuren verplicht is. Hier vind je een link naar de complete wettekst.

Maar voor het belangrijkste stukje omtrent verplicht van keuring, kun je artikel 7.4a lezen. Daar staat namelijk het volgende in:

Er staat in dat een arbeidsmiddel (dus bijvoorbeeld valbeveiliging, elektrisch gereedschap of motorisch gereedschap) waarvan de veiligheid afhangt van de wijze van installatie. Dit is in het geval van zaken die worden geïnstalleerd zoals een montagebrug, lift of airco. Hier wordt na de installatie en voordat het voor de eerste maal in gebruik wordt genomen gekeurd. Belangrijk hierbij is dus dat er altijd een eerste keuring plaats moet vinden bij een arbeidsmiddelen. De keuring betreft of e op de juiste wijze geïnstalleerd is en/of je er goed en veilig functioneren. 

Er staat bijvoorbeeld ook in dat stukje van de wettekst:

Er staat nog een situatie omschreven waarop keuringen verplicht is. En dat is wanneer een arbeidsmiddel onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen; dan moeten deze verslechteringen aanleidingen kunnen geven tot gevaar. Dus na of bij mogelijke oorzaak van gevaarlijke situaties moet worden gekeurd. En zo waar nodig ook beproefd.

Verder is er nog een ander belangrijk stukje over wanneer keuren:

Je een arbeidsmiddel als bedoeld in het gedeelte hierboven wordt voorts gekeurd. Belangrijk daarbij is:

  • Het zo nodig wordt beproefd, telkens als zich uitzonderlijke gebeurtenissen hebben voorgedaan 

Deze uitzonderlijke gebeurtenissen moeten eventuele schadelijke gevolgen kunnen hebben. Denk aan beschadigde valbeveiliging waardoor je te pletter kan vallen doordat de banden niet meer sterk genoeg zijn. Maar er zijn nog meer uitzonderlijke gebeurtenissen. Zoals natuurverschijnselen, veranderingen aan het arbeidsmiddel, ongevallen met het arbeidsmiddel en langdurige buitengebruikstelling van het arbeidsmiddel.

Wanneer valbeveiliging keuren?

Zoals je wellicht uit het Arbeidsomstandighedenbesluit ook al kunt opmaken, zijn er meedere momenten waarop je valbeveiliging moet keuren. Je bent verplicht om valbeveiliging op drie momenten te laten keuren:

  1. Valbeveiliging moet de eerste maal (bijvoorbeeld in de fabriek of net na productie) gekeurd worden
  2. Valbeveiliging moet periodiek gekeurd worden. Het richtsnoer betrefft minstens 1 keer per jaar
  3. Valbeveiliging moet gekeurd worden na een val 

Tot slot vindt de keuring van valbeveiliging plaats aan de hand van de norm EN 365.

 

https://www.sevensoulmotion.be/dit-zijn-de-momenten-valbeveiliging-keuren