Seven Soul Motion
Image default
Aanbiedingen

Een bedrijfsovername bekostigen

Een bedrijfsovername bekostigen

Als u een bedrijf wilt kopen speelt geld een allesbepalende rol. Zonder voldoende geld kunt u de overname immers niet doen. Maar hoe zorgt u ervoor dat u voldoende geld bij elkaar verzamelt als u het zelf niet tot uw beschikking hebt? In deze blog vindt u de meest voorkomende financieringsmogelijkheden.

Lening bij de bank

Een lening bij de bank, ofwel een bancaire lening, is traditioneel gezien de meest voorkomende financieringsmogelijkheid. Hierbij is het van belang dat u uw aanvraag goed onderbouwt en kunt aantonen dat u in staat bent om de lening ook weer terug te betalen. Meestal krijgt u dan een lening van ongeveer 2 tot 3 keer de EBITDA.

Private Equity

Bij overnames zijn tegenwoordig steeds vaker Private Equity-partijen betrokken. Dit zijn investeringsmaatschappijen zijn kapitaalkrachtig en bestaan puur en alleen om te investeren. Zij voorzien graag in de (aanvullende) kapitaalbehoefte bij een overname, als ze zelf ook toekomst zien in het bedrijf dat u overneemt.

Meefinancierende verkoper

Een andere optie is een achtergestelde lening bij de verkoper. Hij of zij heeft er dan baat bij dat de overname goed en snel wordt afgerond en kan zelf een deel ‘voorschieten’. Ze zijn dan meefinancierend verkoper en tonen vertrouwen door u een deel van de som te lenen. Het is dan natuurlijk wel zaak dit vertrouwen niet te beschamen. De verkoper neemt namelijk een risico door u het bedrijf te verkopen, zonder dat ze het volledige verkoopbedrag hebben ontvangen.

Eigen vermogen

Niet voor iedereen een optie, maar eigen vermogen inbrengen is de snelste manier om een overname te financieren. U heeft het geld al in bezit en kunt het dan ook besteden zoals u wilt. Het probleem hierbij is echter dat uw eigen vermogen ook op kan raken en dat het risico volledig op u valt.

Ondersteuning

Naast geld heeft u ook kennis en kunde nodig. Kennis en kunde als het aankomt op fusies en overnames. Een voorbeeld van een betrouwbare partij hierin is Marktlink. Zij hebben al meer dan 25 jaar ervaring in het vak en hebben in die tijd bij duizenden overnames geholpen. Een partij als Marktlink kan u ook helpen bij het vinden van de juiste financiering.

https://marktlink.com/be/