Seven Soul Motion
Image default
Verbouwen

Wat voor afval mag er in een big bag?

Een big bag is ideaal voor het verzamelen en afvoeren van afval. Of dat nu om grofvuil gaat, tuinafval of andere rommel. Het stevige weefsel van polypropyleen houdt alles netjes in de zak en scheurt niet snel. Een grote 1 kuubs big bag kan daarbij tot wel 1500 kg aan afval dragen. Dat roept natuurlijk wel meteen een andere vraag op. Hoe krijg je zo’n zware zak weg? Zelf afvoeren is vaak geen optie dus je wilt een volle big bag het liefst op laten halen door de gemeente. Aan welke eisen moet je dan voldoen? Waar moet je rekening mee houden met het klaarzetten van het afval? En wat voor afval mag er in de eerste plaats in een big bag?

Dit afval mag je deponeren in een big bag

Een big bag gebruik je vooral voor het verzamelen van wat we ‘gemengd bouw- en sloopafval’ noemen. Hieronder vallen de volgende zaken:

 • Puin en grind
 • Hout (ook takken en snoeiafval vallen hieronder)
 • Metalen
 • Glas
 • Papier en karton
 • Kunststof
 • Zand en grond (dit mag maximaal 10% van de inhoud van de big bag zijn)
 • Grofvuil

Onder grofvuil verstaan we het huishoudelijk afval dat niet in een ondergronds container past en dat je niet verder op kunt splitsen in kleinere onderdelen.

Dit mag vooral NIET in een big bag

Je kunt behoorlijk wat verschillende soorten afval kwijt in een big bag. Maar dat betekent niet dat je zomaar alles in je big bag mag deponeren. De volgende soorten afval mogen niet zomaar weggegooid worden omdat ze als gevaarlijk of verontreinigend worden bestempeld:

 • Elektrische apparaten
 • Dakleer, dakgrind en bituum
 • Chemisch afval zoals verf, olie en batterijen
 • Matrassen vanwege het brandgevaar
 • Asbestafval

In het geval van asbest mag je tot 35m2 aan golfplaten zelf verwijderen. Deze sla je op in een speciale asbest big bag. Voor overige asbesthoudende stoffen moet je sowieso een gespecialiseerd bedrijf bellen.

Aandachtspunten bij het op laten halen van big bags

Wanneer je de big bag op wilt laten halen door de gemeente of een gespecialiseerd bedrijf dan moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Plaats de big bag altijd maximaal twee meter van de openbare weg af. Je mag de big bag afvullen tot maximaal 1500 kg dus zorg ervoor dat je de big bag van tevoren op de goede plek neerzet. De weg moet minstens 4 meter breed zijn omdat big bags met een vrachtwagen worden opgehaald. Tot slot mag je een big bag maximaal tot de rand vullen. Er mag dus niet nog een hele berg bovenop worden gegooid.

Wanneer je rekening houdt met de aandachtspunten uit dit artikel en de juiste big bag bestelt voor jouw project, maak je het opruimen van je huis en tuin een stuk makkelijker!